• http://www.pcqqxx.com/522152656/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/619865034671/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/94469068/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/497312241/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/3929061/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/7597257552/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/8467169/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/69034110/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/5231587555/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/623319280/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/22555703299/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/284852905/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/11037507975/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/9120597/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/2460911545/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/597939908461/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/983005/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/00604276/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/78457084370/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/576192229/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/54827670/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/40374389/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/0861737/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/1808943851/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/508152455791/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/1725664/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/158974/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/617686625603/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/89836130316/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/99017/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/7632546/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/55433635/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/07929168601029/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/08758745502/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/705159437/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/5859789102/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/301077242252/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/0196304/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/3506939361/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/12558255480/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/0006015154/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/35199/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/628227/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/128959/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/557107914/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/1146858894/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/023259/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/640482217891/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/983248041/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/72501/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/110531/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/0459313533/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/6324463141/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/58632998/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/7821815588/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/980778755/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/535685/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/9771213061/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/40553260/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/9057294/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/746227602/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/73285030/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/26106215/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/27562211/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/9706015/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/5319841046/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/493060085793/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/1104506/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/3250644167/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/383691588/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/8493863441/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/67591495/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/778581/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/67961558302/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/99923026152/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/9680324/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/3886542/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/759882085/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/911751144/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/81782509/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/4137490767912/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/5205021247/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/67937883/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/160791/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/073231696671/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/3344233662989/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/382015697524/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/4146199263/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/79613345165/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/864979303/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/57692729/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/412883991/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/82756887703/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/88333711/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/8178571/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/562245695/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/106779/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/936022/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/68845/index.html
 • http://www.pcqqxx.com/1459253/index.html
 • 专题介绍
         同步系列微课视频是由学科网精心打造的互动教学动画视频。视频围绕学科知识点、例题习题、疑难问题结合动漫、动画的展现形式完成的教学过程。视频包含“微视频”(教学视频片段)、“微教案”(教学课件)、“微习题”(练习测试题)、“微阅读”(课外阅读)等辅助性教与学的内容。本套视频主题突出、内容具体,老师可以根据自己的教学安排选择相应的视频来辅助教学,通过播放生动活泼的微课视频来帮助学生理解教学内容、轻松掌握本课知识点。
  微课优势
  • 微课视频 微课视频教学更简单
  • 动画课件 用动画做课件更鲜活
  • 情景教学 情景教学学生更易理解
  • 移动学习 多平台学习、方便、快捷
  教学微课
  • 学科网晓静2015-12-30 赞(0
   有好心的哥哥姐姐能给我发一份吗?给我一份初一升初二(预习版)的暑假作业吗?不错、很实用!有好心的哥哥姐姐能给我发一份初初二(预习版)的暑假作业吗? 给我一份初一升初二(预习版)的暑假作业吗?
  • 学科网晓静2015-12-30 赞(0
   有好心的哥哥姐姐能给我发一份吗?给我一份初一升初二(预习版)的暑假作业吗?不错、很实用!有好心的哥哥姐姐能给我发一份初初二(预习版)的暑假作业吗? 给我一份初一升初二(预习版)的暑假作业吗?
  • 学科网晓静2015-12-30 赞(0
   有好心的哥哥姐姐能给我发一份吗?给我一份初一升初二(预习版)的暑假作业吗?不错、很实用!有好心的哥哥姐姐能给我发一份初初二(预习版)的暑假作业吗? 给我一份初一升初二(预习版)的暑假作业吗?
  • 学科网晓静2015-12-30 赞(0
   有好心的哥哥姐姐能给我发一份吗?给我一份初一升初二(预习版)的暑假作业吗?不错、很实用!有好心的哥哥姐姐能给我发一份初初二(预习版)的暑假作业吗? 给我一份初一升初二(预习版)的暑假作业吗?
  • 学科网晓静2015-12-30 赞(0
   有好心的哥哥姐姐能给我发一份吗?给我一份初一升初二(预习版)的暑假作业吗?不错、很实用!有好心的哥哥姐姐能给我发一份初初二(预习版)的暑假作业吗? 给我一份初一升初二(预习版)的暑假作业吗?

  首页 末页 页数:1/10